Meet Our Team

Zhiping (Louis) Liu, J.D., MBA

Zhiping (Louis) Liu, J.D., MBA

Tel: 212-547-6695  Email: [email protected]
Corporate / Dispute Resolution
Yong Chen, J.D., Ph.D.

Yong Chen, J.D., Ph.D.

Tel: 212-547-6694  Email: [email protected]
Intellectual Property / Dispute Resolution
Lin Sun-Hoffman, J.D., Ph.D.

Lin Sun-Hoffman, J.D., Ph.D.

Tel: 650-773-3538  Email: [email protected]
Intellectual Property
Wayne Montgomery, J.D.

Wayne Montgomery, J.D.

Tel: 650-245-5264  Email:[email protected]
Intellectual Property
Vladimir de Franceschi, J.D.

Vladimir de Franceschi, J.D.

Tel: 650-391-4837
Email: [email protected]
Corporate
Ning Zhang, J.D.

Ning Zhang, JD

Tel: 212-547-6690
Email: [email protected]
Corporate/Dispute Resolution
Joyce Tung

John Schlaff, Of Counsel

Tel: 310-383-9133
Email: [email protected]
Litigation
Philip Berwish

Philip Berwish, Of Counsel

Tel: 800-547-8717
Email: [email protected]
Dispute Resolution
Litigation
Corporate